s5 logo2

javascript:;

Angsttilstander kommer i mange forskjellige former

 

TFT lindrer angst for mange.

 

Siden man hurtig lærer metoden selv, kan man alltid få hjelp på det perfekte tidspunkt-når man har problemet tilstede. TFT utfører mens du tenker på de

situasjonene som utløser angsten og den forsvinner da ofte mens stimuleringen av de enkelte behandlingspunktene foregår. Dersom du ikke vet hva som utløser angsten tenker du på selve følelsen

 

 

Generalisert angst

en konstant følelse av angst uten noen identifiserbar grunn. Denne angstformen er ofte mer komplisert å fjerne da den enkelte ikke klarer å tenke på en årsak. Tanken må da være rettet mot selve følelsen og hvor denne opptrer i kroppen. Dette er for mange en svært skremmende angstform som også forårsaker depresjon, dødsangst og selvmordstanker.

 

Prestasjonsangst

Sterk angst ved tanken på eksamener, intervjuer, "kald-oppring" innen salg, sceneskrekk, presentasjoner, tidsfrister o.l men kan gjelde alle typer oppgaver .

 

Sosialangst

sterkt ubehag i sosiale situasjoner. Familiesammenkomster, vennetreff, foreldremøter, lunch på jobben, etc. Fører ofte til at den enkelte holder seg inne og blir mer og mer asosial. Dette fører ofte til enda mer sosialangst.

 

Panikkangst

Akutt og alvorlig angst som kan være koblet til en bestemt situasjon, men som også kan opptre uten noen synlig eller forståelig grunn