s5 logo2

javascript:;

Vanlige kjennetegn ved Depresjon

 

Depresjon er meget sjelden løst på like kort tid som fobier, enkelte angstformer eller traumer.

 

Årsaken er depresjonens sammensatte natur, men det er nå hevet over enhver tvil at det er mulig å løse depresjonsproblemer helt uten medikamenter, i de fleste tilfeller.

Depresjon har som mest vanlige kjennetegn en følelse av kraftløshet, motløshet, lav selvfølelse, tom for energi, negativ livsinnstilling, negativ indre dialog, negativitet i forhold til fremtidsutsikter, liten livslyst og glede etc. I mange år har det vært debattert hva depresjon egentlig kommer av.

Rapporter fra den enkelte deprimerte tyder på at den kan utløses av en lang rekke forskjellige forhold og at man ikke kan ta ut noe som spesifikt utløser dette. Symptomene varierer i tillegg mye og i vår behandling ser vi at vi må behandle en rekke forskjellige følelsesmessige forhold for å få en fullstendig kurering eller sterk lindring av depresjonen. Depresjon er en av vår tids mest vanlige sykdomstilstander. Mange føler at den er et resultat av at samfunnet er forandret til å bli et prestasjonssamfunn hvor allting bli målt og hvor det alltid er tidspress.

 

Depresjon har ingen enhetlig konklusjon og man kan kanskje si at depresjon ser ut til å være en sekkepost for en mengde andre sinnstilstander og følelser. Depresjon øker i omfang hvert år til tross for en enorm økning av antidepressive midler og såkalte SSRI piller. (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) I Norge kaller vi disse pillene av alle ting, Lykkepiller! Dette navnet kommer etter Aldous Huxleys bok fra 1932 hvor han beskrev et fremtidssamfunn hvor ulykkelighet kunne løses med å spise en superpille, en lykkepille. SSRI er så langt fra dette og de hevdes heller ikke å være det, men antidepressive. Effekten av disse er ofte sentralstimulerende, dvs at de gir brukeren en opptur følelsesmessig, særlig i starten. Etter hvert er også legene blitt klar over at disse medikamentene ikke løser depresjons og angstproblemene, men at de i beste fall demper de følelsesmessige symptomene.

Mange mennesker føler at de har fått hjelp av disse pillene, men svært mange har også fått fryktelige bivirkninger som har ødelagt livskvaliteten. I USA har man et langt bedre navn på disse, Mind altering drugs (sinnsforandrende medikamenter)Hvordan behandler man depresjon?

Mest vanlige behandlingsmetoder - Gruppeterapi/samtaleterapi, kognitiv terapi - medikamenter Psykologene bruker gjerne samtaleterapi eller såkalt kognitiv terapi for å dempe depresjonen. Kognitiv terapi har vist at den ofte får gode resultater mot depresjon, helt uten medisinering. En depresjon regnes for å vare i gjennomsnitt 9 mnd. Den kan forsvinne helt av seg selv, noe som har forbløffet og forbauset mange psykologer og psykiatere i flere tiår.

Ingen har ennå kunnet forklare hvorfor den tilsynelatende kan forsvinne helt uten videre. Medikamentering har blitt en mer og mer vanlig behandlingsmetode de siste tiårene. Særlig er SSRI produktene solgt i uhyggelig store kvanta i de senere år

Depresjon er den diagnosen som øker mest på sykefraværsstatistikken. Fra 1989 til 1997 steg diagnosen med 40 % og sykemeldinger på grunn psykiske lidelser er fordoblet de siste to år. Angst, depresjon og fobier har økt med 50% siden 1994

.( Dødelig Terapi-Finnøy) Dette betyr i korte trekk at vi har hatt en formidabel økning av disse problemene etter innføringen av de nye SSRI medikamentene!

 

Hva gjør man med depresjon i TankeFelt Terapi?

 

Først å fremst undersøker vi om vedkommende har eller har hatt tanker om selvmord. Hvis dette er tilfelle sørger vi øyeblikkelig for å undervise i hvordan følelsen av at dette er en god løsning på vedkommendes problemer, kan forsvinne. Etter kort tids selvbehandling under vår veiledning føler de fleste at selvmord er en meget dårlig løsning. Deretter går man løs på hvert enkelt følelsmessige problem som kommer opp. Som nevnt er det ofte en rekke forskjellige ting som er samlet i en depresjon. Det kan være problemer i ekteskapet, problemer med barna, problemer med sjefen, kollegaer, økonomiske problemer, traumatiske opplever fra tidligere, energimangel, spiseforstyrrelser etc.etc. Felles for alt dette er at det ofte ligger forskjellige former for angst bak. I tillegg ser det ut til at depressive mennesker har en omvendt polaritet i kroppen i forhold til de som kan se lyst på livet. Med dette menes at depressive mennesker ser ut til å ha en omvendt elektromagnetisk tilstand i kroppen i forhold til de som er positive. Dette har vi enkle prosedyrer for å forandre slik at det som regel er mulig å se seg selv smile hjertelig igjen allerede i løpet av 1. time. Dettte kan ellers føles meget vanskelig for et menneske som er dypt deprimert. Depresjon er meget sjelden løst på like kort tid som fobier, enkelte angstformer eller traumer.

 

Årsaken er depresjonens sammensatte natur, men det er nå hevet over enhver tvil at det er mulig å løse depresjonsproblemer helt uten medikamenter, i de fleste tilfeller.