s5 logo2

javascript:;
Har du opplevd noe vondt, og sliter med ettervirkningene?

Da har du kanskje det vi kaller et traume, eller at du har hatt en traumatisk opplevelse. på fagspråket kalles dette PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

(TFT) er en ny, revolusjonerende metode som kan løse disse problemene for mange flere enn tidligere antatt.Metoden er helt smertefri, virker meget hurtig og har en suksessgrad på hele 80 - 90 %.

Metodens utrolige resultater, enkelthet og ufarlighet, gjør den vanskelig å begripe og mange får følelsen av at "dette er for godt til å være sant". Det er ikke uvanlig at man opplever sterk redusering eller kurering av problemet i løpet av minutter eller få timer!

TankeFelt Terapi (TFT) tar i bruk kombinasjoner fra vitenskapene meridianlære, kinesiologi og kognitiv terapi, ved at man stimulerer punkter på kroppens energibaner med lett fingerbanking, etter bestemte mønstre. Dette gjøres mens man tenker på det man har negative følelser for. Disse metodene er utviklet gjennom 25 års forskning av Dr. Roger Callahan Ph.D., USA

 

TFT har gode erfaringer med behandling av alle typer traumer, som:

* Incest

* Blind vold

* Mishandling i ekteskap

* Skyteepisoder

* Ran

* Knivstikking

* Voldtekt

* Krig

* Trafikkulykker

* Samlivsbrudd

* Kjærlighetssorg

* Prestasjonsangt

* Brannulykker

* Naturkatastrofer

 *Mishandling i barndommen