s5 logo2

javascript:;

 

peopleAcupoint stimulation in treating psychological disorders

Citation: Feinstein, D. (2012). Acupoint stimulation in treating psychological disorders: Evidence of efficacy. Review of General Psychology. Advance online publication. doi:10.1037/a0028602 Energy psychology is a clinical and self-help modality that combines verbal and physical procedures for effecting therapeutic change. While utilizing established clinical methods such as exposure and cognitive restructuring, the approach also incorporates concepts and techniquesfrom non-Western healing systems. Les mer

 

ptsd 225Six Investigations of Energy Psychology in the Treatment of PTSD

Church, Hawk, et al. (2009) conducted an RCT in which 42 military veterans with PTSD
were randomly assigned to a treatment group or a wait-list control group. Thirty-two of
the initial participants completed the study, including 19 in the treatment group and 13 in
the control group.(2 Randomized Controlled Trials; 4 Outcome Studies Using Standardized Tests)

Les mer...

 

 energyPTSD forskning på energipsykologi fra april 2010

I april 2010 kom resultatene fra en «randomisert kontrollert studie" - gullstandarden i helsefaglig forskning – og de ble presentert på den prestisjetunge Society of Behavioral Medicine Conference i Seattle. Dataene viser at PTSD symptomer ble dramatisk redusert hos 49 militære veteraner. Førti-to av dem, en nesten uhørt % på 86 prosent, scoret ikke lenger innenfor PTSD rekkevidde etter seks økter. Det var bare en  som trakk seg fra testen. De gevinstene vedvarte ved 6-måneders oppfølging. Sammenlign dette med 9 av 10 drop-out rate i VA-programmer.(2) Disse behandlingsresultatene, at 86 prosent ikke lenger scorer for PTSD etter kun seks økter, er også langt sterkere enn resultatene rapportert for konvensjonelle behandlinger som for eksempel kognitiv atferdsterapi. I studier av konvensjonell PTSD behandlinger, er 50 prosent suksessrate med dem som fullfører et tolv-sesjonsprogram ansett som en meget god respons. Les mer
 
 
joanna2TFT i Rwanda!

Bilde: Joanne Callahan

Nå holder man på å lage en 1 times film om resultatene fra TFT i Rwanda! her er brevet vi nå fikk fra Joanne Callahan i TFT Foundation og Rwandan Orphans Project: Center For Street Children
 

 

finley

Starten på forskningen rundt TFT?

Les hva en av verdens fremste traumatologer hadde å si etter å ha opplevd hva TFT kan gjøre!

Charles R. Figley, PhD, Figley Institute Psychosocial Stress Research Program & Clinical Laboratory

Florida State University Tallahassee, FL 32306-4097

Les mer... 

TFT-Foundation-Newsletter

 

          TAPPING F o r Hu m a n i t y

Looking Back at 2012 and Forward to 2013
– with Gratitude and Healing Toward Peace