s5 logo2

javascript:;

 

Mats Uldal Humanitære Stiftelse (MUHS)

Vår humanitære stiftelse har som formål å tilby humanitært arbeid hovedsakelig basert på Mats Uldal Tankefeltteknikker og tilsvarende former for energipsykologi og/eller energimedisin. Arbeidet skal rettes mot mennesker som er rammet av naturens krefter eller menneskelig svakhet (”struck by the powers of nature or the weakness of mankind”) og til mennesker med emosjonelle problemer.